Tag Archive: Web


Publicités

STOP ! ACTA !

La Quadrature du Net – NO to ACTA (full version) (Español)
http://mediakit.laquadrature.net/embed/716?size=medium&sub=es_ES

La Quadrature du Net – NO to ACTA (full version) (Français)
http://mediakit.laquadrature.net/embed/716?size=medium&sub=fr_FR

  • Tags

  • SOPA SUCK !